Disclaimer

Algemeen

Deze website wordt u aangeboden door (eigenaar) Hoveniersbedrijf van Kempen.
Op deze website vindt u informatie omtrent de activiteiten, producten en diensten van Hoveniersbedrijf van Kempen.

Gebruikersvoorwaarden

Als bezoeker van deze website dient u op de hoogte te zijn van de disclaimer.
Door gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met de bepalingen, voorwaarden en aanduidingen beschreven in de disclaimer. Als u deze niet accepteert wordt u verzocht GEEN gebruik te maken van deze website.
Daarnaast is niet toegestaan gebruik te maken van deze website op een manier die anderen zou kunnen hinderen, het functioneren van deze website benvloed of de aangeboden informatie en/of software aantast.
Ook is het niet toegestaan informatie te verschaffen of delen van deze website te bezoeken waarvoor u niet bent geautoriseerd.

Privacy verklaring

Tijdens u bezoek aan deze website worden diverse (persoons)gegevens verzameld.
De algemene informatie zal worden gebruikt om inhoud van deze website in de toekomst beter te kunnen afstemmen op de wensen van haar bezoekers.
Wanneer het persoonlijke informatie betreft, zal hoveniersbedrijf van Kempen deze opnemen in haar administratie om bijvoorbeeld met u te kunnen communiceren.
De verzamelde informatie wordt niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. U kunt ons overigens ten allen tijde verzoeken uw persoonlijke informatie niet in onze bestanden op te nemen.

Externe informatiebronnen

Deze site bevat hyperlinks naar sites van derden die buiten het domein van deze website liggen. Hoveniersbedrijf van Kempen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Hoveniersbedrijf van Kempen de beschikbaarheid en juistheid van alle aanwezige informatie op deze site niet garanderen. Dit is n van de redenen waarom Hoveniersbedrijf van Kempen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan, aanvaardt.
Elke bezoeker die deze website of het bedrijf gerechtelijk wil vervolgen, zal dit in Nederland moeten doen.

Copyrights

Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom behoren toe aan Hoveniersbedrijf van Kempen.
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website als mede de broncode mag zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze. Ook is het niet toegestaan informatie of delen hiervan op te nemen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoveniersbedrijf van Kempen.

Overig

Hoveniersbedrijf van Kempen behoudt zich het recht voor om de bepalingen en aanduidingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving.